Manfaat Kelapa


Buah kelapa yang sudahtuamengandungkalori yang tinggi, sebesar 359 kalori per 100 gram;dagingkelapasetengahtuamengandungkalori 180 kalori per 100 gram dandagingkelapamudamengandungkalorisebesar 68 kalori per 100gram. Sedangnilaikalori rata-rata yang terdapatpada air kelapaberkisar  17kalori per 100 gram. Air kelapahijau, dibandingkandenganjeniskelapa lain banyakmengandung tannin atauantidotum( antiracun) yang paling tinggi. Kandunganzatkimialain yang menonjolyaituberupaenzim yang mampumenguraisifatracun. Komposisikandunganzatkimia yang terdapatpada air kelapaantara lain asamaskorbatatau vitamin C,protein, lemak, hidratarang, kalsiumataupotassium.mineral yang terkandungpada air kelapaialahzatbesi, fosfor, dangula yang terdiridariglukosa, frutoksadansukrosa. Kadar air yang terdapatpadabuahkelapasejumlah 95,5 gram darisetiap 100 gram.

Keracunan

Bahan : 1 butirkelapahijau

Cara membuat: dilubangiujungnya

Cara menggunakan: airnyadiminumsampaihabis.

Sakitpanasdalam

Bahan: 1 bbutirkelapahijaudan 1butir telorayam kampong mentah.

Bahanmembuat:buahkelapadilubangiujungnya,telurayamkampong yang masihmentahdipecahdandibuangkulitnyadandibuangkulitnya, kemudiandimasukankedalambuahkelapatersebut.

Cara menggunakan: diminumpadasianghari.

Sakitpanas

Bahan: 1 gelas air kelapamudadan 1 sendokmadu

Cara membuat: keduabahantersebutdicampurdandiaduksampai rata

Demanberdarah:

Bahan:  1 butirkelapadan 1 butirjeruknipis

Caramembuat:buahkelapadilubangiujungnya,jeruknipisdiperasuntukdiambilairnya,kemudianair jeruknipisdimasukkankedalambuahkelapadandiasuksampaimerata.

Cara menggunakan: diminum 2 kali sehari, pagidan sore.

Kencingbatu

Bahan: 1 butirbuahkelapahijaudan 1 butirtelurayam kampong mentah.

Cara membuat: buahkelapadilubangiujungnya, telurayam kampong yang masihmentahdipecahdandibuangkulitnya, kemudiandimasukkankedalambuahkelapatersebut.

Cara menggunakan: diminum 2 kali sehari, pagidan sore.

Mengurangisakitwaktuhaid

Bahan: 1 gelas air kelapahijaudan 1 potonggulaaren

Cara membuat: keduabahantersebutdicampurdandiaduksampaimerata

Cara menggunakan: diminum 2 kali sehari 1 gelas, pagidan sore, selama 3 hariberturut-turut.

Influenza

Bahan: ¼ bauhbutirkelapadan 1 rimpangkencursebesaribujari.

Caramembuat:buahkelapadankencurdiparut,kemudiankeduabahantersebutdicampurmerata,ditambah1gelasair masakdandiperasuntukdiambilairnya.

Cara mengunakan: diminum 1 kali sehari.

Morbili

Bahan:2helaidaunkelapakering,½genggamdaunkorokot,½rimpangdringobengle,½ enggamdaunpetaicina, adaspulawansecukupnya.

Cara membuat: semuabahantersebutditumbukbersamasampaihalus.

Cara menggunakan: digunakansebagaibedakuntukseluruhtubuhsipenderita.

Mengusircacingkremi

Bahan: ¼ butirbuahkelapadan 1 buahwortel

Cara membuat: buahkelapadanworteldiparut, kemudiankeduabahantersebutdicampur, ditambah 1 gelas air diperasdandisaring.

Cara menggunakan: diminummalamharimenjelaangtidur.

Sakitgigiberlubang

Bahan: tempurung( batok)

Cara membuat: tempurungkelapadibakardanminyak yang keluardipinggirapidiambildengankapasdandigulungsebesarlubanggigi.

Cara menggunakan: dimasukkankedalamlubanggigi yang sakit.

Ubanan

Bahan: ½ butirbuahkelapatua, apibuahkelapaitusendiri.

Caramembuat:buahkelapadiparutdandiperasdenganairkelapaitusendiriuntukdiambilsantannya,kemudianair santantersebutdiberigaramsecukupnyadandiaduksampai rata. Kemudiandiembunkansemalamdiluarrumah.

Cara menggunakan: sebagaiandarisantantersebutdipergunakanuntukmengurutbagian yang berubandandibiarkan 10-15 menit, sebagiansantanlagidipergunaknuntukkeramassecarateratur 3 harisekali.

Ketombe

Bahan: ½ butirbuahkelapatuadan ¼ buah nanas, 1 butirjeruknipis, 1 ½ gelas air kelapaitusendiri.

Cara membuat: buahkelapadan nanas diparutuntukdiambilairnyakemudiansemuabahantersebutdicampursampaimeratadandisaring.

Cara menngunakan: dipergunakanuntukkeramas 5 hari sekali 🙂

1 Response so far »

  1. 1

    Pulau tidung said,

    Wah manfaat infonya pak. Trims


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s