Manfaat Kurma


Pohonkurmamemangterdapat di Arab tetapitelahdikonsumsimasyarakatdunia, termasuk Indonesia.BuahkhasTimur Tengah inimenjadifavoritsaatberbukapuasa. Rasa kurma yang manisjugamempunyaibanyakkhasiat. Disarikandariberbagaisumber ,khasiatkurmaantara lain:

 1. Jikadimakantanpamembuangkulitnya, dapatmelancarkanpencernaandanmencegahperadanganusus.
 2. Bagiperempuanmenyusui, kandunganzatbesidankalsiumdalamkurmadapatmenambahkuantitas air susu.
 3. Kurma pun berperanmembantupembentukandarahdansumsumtulangbagibayi yang disusui.
 4. Kurmadipercayamemberitambahantenagauntukibuhamil.
 5. Menuruthasilpenelitian, jus kurmadapatmemperkuaturat-urat Rahim, sehingga proses melahirkanlebihmudah. Jugamengurangipendarahanketikamelahirkansertamenguatkan organ Rahim.
 6. Konon, bayi yang disusuiibu yang rajinmengonsumsikurma, akantumbuhmenjadianak  yangcerdas.
 7. Sangatbaikuntukmengatasimasalhsembelit, lemahotot, letihsters, danpegal.
 8. Membantumenguatkandayaingat.
 9. PerempuanArabpercayakurmadapatmenghaluskankulit. Biasanyadengancampuranbahanlaindijadikankosmetikpelengkapkecantikan.
 10. Kadar kalium yang terdapatdalamkurmadapatmengurangirisikoserangan stroke dandarahtinggi.
 11. Bagipenderitabatuk, kandunagngulanyadapatmenghilangkangatal-gataldikerongkongan, sekaligusmenghentikanbatuk.
 12. Jus kurmajugaberkhasiatmengurangipenyakit insomnia.
 13. 13. Kurmadapatmenambahnafsumakandanseksual.
 14. Zatbesidanhidratarang yang terkandungcukupbaikbagipenderita anemia danlesukronis.
 15. Mempunyaiandilmenghangatkanbadandanmeningkatkandayakerjaotak.

Kurmaternyatamemilikisegudangmanfaat.Kandungan protein dnagulaalaminyasangatmudahdicerna, sehinggabaikdikonsumsi orang yangsudahseharianberpuasa.Kandunganpotassium dipercayadapatmenurunkantekanandarahtinggidandapatmengurangiresikoseranganstroke.Dalambuahkurma,potassium dikenalsebagaiexcellentsource karenabermanfaatmengatasidanmengurangikeletihan.Kurmajugadipercayasebagaipenyumbangtenagapaling besar.Dapatmenyuplaikaloridalamjumlahbesar.Karenaituberbukalahdengankurmasecukupnya.Jikaterlalubanyakakanmenguranginafsumakan. Masihberbicaratentangkandunagnkurma,paraahligizimengatakanbuahinijugamengandungkalium.Zatyang sanagtbergunamenjagakesehatanjantungdnapembuluhdarah.Fungsimeineralnyamembantudenyutjantungteratur, emngaktifkankontraksiotot,danmestabilkantekanandarah.Buahkurmatidakmengandunglemak, namunkandungankarbohidratnyadapatmenghasilkan energy( tenaga) tinggi. Begitubanyakmanfaatkurmasehinggaparaperempuan Arab menggunakansebagaiformulasimenjagakehalusan kulit 🙂

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s